Usluge

Naša kompanija nudi širok spektar usluga inspekcije mjerila, kao i servisiranje i popravke autocisterni za gorivo.

  • Autocisterne za tečna goriva 0 do 2000 l/min i autocisterne za TNG mjernog opsega 0 do 1000 l/min;
  • Sprave za mjerenje tečnih naftnih goriva, mjernog opsega 0 do 200 l/min;
  • Sprave za mjerenje TNG-a mjenog opsega 0 do 50 l/min.
  • Horizontalni cilindrični rezevoari zapremine do 100 000 l.
  • Mjerna letva za mjerenje nivoa tečnih goriva u rezervoarima do 4m.
  • Automatsko mjerilo nivoa tečnosti AMN u nepokretnim rezervoarima do 3.5m
  • Usluge nabavke, održavanja, servisiranja aparata za gorivo Gilbarco, kao i automatskih mjerila nivoa Veeder Root.
  • Ispitivanje pokretnih rezervoara (autocisterni za gorivo i TNG) pritiskom.
  • Servisiranje i popravka autocisterni za gorivo i TNG.
  • Usluge pripreme mjerila za ispitivanje opreme pod pritiskom.