Reference

Svojom posvećenošću i stručnošću, ostvarili smo uspješnu istoriju projekata u periodu od 1996. do 2023. godine. Tokom ovog dugog vremenskog perioda, stekli smo značajno iskustvo i izgradili reputaciju kao pouzdan partner. Naši projekti su obuhvatali širok spektar industrija i klijenata, pružajući im kvalitetne usluge u skladu sa njihovim potrebama.

1996.
 • K&G d.o.o. Kiseljak (Benziska stanica „K&G“ Kiseljak) – građevinski, mašinski i elektromontažni radovi.
1997.
 • MARKO POLO d.o.o. Šamac (Sušionica rezane građe Obudovac) – građevinski, mašinski i elektromontažni radovi.
 • UNHCR-SCHALTER PROJECT Sarajevo (Tehnička škola „KOTLOVNICA“ Brčko)- mašinski i elektromontažni radovi.
 • PILANA PALE d.o.o. Pale (Pilana „PALE“ Pale) – građevinski, mašinski i elektromontažni radovi.
1998.
 • MC/SEA EC DGIA Brčko (Rekonstrukcija kuća Brčko) – građevinski radovi, elektro, vodovod, kanalizacija.
1999.
 • MC/SEA EC DGIA Brčko (Rekonstrukcija kuća Brčko) – građevinski radovi, elektro, vodovod, kanalizacija.
 • TINA SLAVULJICA d.o.o. Teslić (Benziska stanica „SLAVULJICA PETROL“ Teslić) – mašinski i elektromontažni radovi.
 • MC/SEA EC DGIA Brčko (Bušenje i čišćenje bunara Brčko) – bušenje i čišćenje bunara, elektro i hidro instalacije.
 • CISP Italija (Rekonstrukcija kuća Brčko) – građevinski radovi, elektro, vodovod, kanalizacija.
 • MC/SEA PRM Brčko (Rekonstrukcija kuća Brčko) – građevinski radovi, elektro, vodovod, kanalizacija.
 • MC/SEA PRM Brčko (Bušenje i čišćenje bunara Brčko) – bušenje i čišćenje bunara, elektro i hidro instalacije.
 • MLADOST d.o.o. Slatina (Benziska stanica „MLADOST“ Donja Slatina) – građevinski, elektromontažni i mašinski radovi.
2000.
 • BOGIČEVIĆ PETROL d.o.o. Brčko (Benziska stanica „BOGIČEVIĆ PETROL“ Lončari) – građevinski, elektromontažni i mašinski radovi.
 • BIĐO PROMET d.o.o. Zvornik (Benziska stanica „BIĐO PROMET“ Čolopek) – mašinski radovi (instalacije i montaža mašinske opreme).
 • MANIK d.o.o. Priboj (Benziska stanica „MANIK“ Lopare) – elektromontažni radovi (elektroinstalacije i montaža elektro opreme).
 • MAN CO OIL d.o.o. Bijeljina (Naftni terminal „MAN CO OIL“ Bijeljina) – mašinski radovi (instalacije i čelična konstrukcija), elektroinstalacije.
 • OKTAN PROMET d.o.o. Bijeljina (Naftni terminal „OKTAN PROMET“ Bijeljina) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme), elektroinstalacije.
 • ODP AUTO SERVIS a.d. Lopare (Dogradnja benziske stanice „AUTO SERVIS“ Mačkovac) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme), elektroinstalacije.
 • SLOBOPROM d.o.o. Lončari (Benziska stanica „SLOBOPROM“ Lončari) – elektromontažni radovi (elektroinstalacije, aut.mjerenje nivoa goriva u rez.)
 • MC/SEA Brčko (Dalekovod 10kV, STS 10/0,4 NN mreža Vitanovići) – građevinski, elektromontažni (inst. dalekovod 10kV, STS 10/0,4kV).
 • TIMKO d.o.o. Brčko (Poslovni objekat „TIMKO“ Brčko) – građevinski i elektromontažni radovi (instalacija dalekovoda 10kV, STS 10/0,4kV)
2001.
 • GAS PETROL d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija benziske stanice „GAS PETROL“ Brčko) – građevinski i mašinski radovi (instalacije, montaža opreme), elektroinstalacije.
 • VLADO MAJSTOROVIĆ – Vlasenica (Benziska stanica „PETROL“ Vlasenica) – građevinski i mašinski radovi (instalacije, montaža opreme), elektroinstalacije.
2002.
 • BOGIČEVIĆ PETROL d.o.o. Brčko (Benziska stanica „BOGIČEVIĆ PETROL“ Brčko) – građevinski, elektromontažni i mašinski radovi.
 • ART INTERPRESES d.o.o. Han Pijesak (Benziska stanica „INTER ART“ Han Pijesak) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme), elektroinstalacije.
 • ANTUNOVIĆ d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija benziske stanice „ANTUNOVIĆ“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme).
 • TIMKO d.o.o. Brčko (Servis sa pratećim objektima „TIMKO“ Bijeljina) –građevinski, elektromontažni i mašinski radovi.
 • VUJANIĆ KOMERC d.o.o. (Rekonstrukcija benziske stanice „VUJANIĆ KOMERC“ Šamac) – mašinski radovi (instalacije, oprema, čelična konstrukcija), elektroinstalacije.
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Rekonstrukcija dalekovoda 10kV G.Rahić – G.Zovik) – elektromontažni i građevinski radovi.
 • ANTUNOVIĆ d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija naftnog terminala „ANTUNOVIĆ“ Brčko)- mašinski radovi (instalacija i zamjena opreme).
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Električni agregati Brčko – carinska služba)- elektromontažni radovi (isporuka, montaža el.agregata za rezervno snadbjevanje el.energije).
 • TEREX INŽENJERING d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „LAGUNA“ Brčko)- građevinski, mašinski i elektromontažni radovi.
2003.
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Bušenje bunara Brčko – Lipovac) – bušenje bunara, ugradnja pumpe za vodu, instalacije (elektro i hidro).
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Bušenje bunara Brčko – Vučilovac) – bušenje bunara, ugradnja pumpe za vodu, instalacije (elektro i hidro).
 • ENERGY BENTZ d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija benziske stanice „ENERGY BENTZ“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, montaža opreme i aparata za točenje).
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „PETRIĆ“ Potočari) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme), elektroinstalacije
 • BABIĆ d.o.o. Brčko (Naftni terminal „BABIĆ“ Bukvik) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme).
 • GRAMOS d.o.o. Brčko (Benziska stanica „GRAMOS“ Potočari) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme), elektroinstalacije.
 • ROTAL d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija benziske stanice „ROTAL“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, montaža opreme i aparata za točenje).
 • MB RADIĆ d.o.o. Brčko (Naftni terminal „MB RADIĆ“ Brezovo polje) – mašinske instalacije (montaža opreme).
 • AGROPETROL d.o.o. Brčko (Rekonstrukcija benziske stanice „AGROPETROL“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, montaža opreme i aparata za točenje).
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „PETRIĆ“ Vršani) – mašinski radovi (instalacije i montaža opreme, aparata), elektroinstalacije.
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Rekonstrukcija benziske stanice „PETRIĆ“ Vršani) – mašinski radovi (instalacije, montaža opreme, aparata), elektroinstalacije.
 • OKTAN PROMET d.o.o.o Bijeljina (Benziska stanica „OKTAN PROMET“ Popovi) – mašinski radovi (instalacije, montaža opreme, elektroinstalacije, sistem za automatsko mjerenje nivoa).
2004.
 • EZ Sarajevo (Bušenje bunara Brčko – Bukvik) – bušenje bunara, ugradnja pumpe za vodu, instalacije (elektro i hidro).
 • OKTAN PROMET d.o.o.o Bijeljina (Benziska stanica „OKTAN PROMET“ Trnjaci) – građevinski, mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije, sistem za automatsko mjerenje nivoa.
 • MB RADIĆ d.o.o. Brčko (Benziska stanica „MB RADIĆ“ Brezovo polje) – mašinske instalacije (montaža opreme, aparata), elektroinstalacije.
 • EZ Sarajevo (Bušenje bunara Bijeljina – terminal Rača) – bušenje bunara, ugradnja pumpe za vodu, instalacije (elektro i hidro).
 • MC/SEA Brčko (Dalekovod 10kV, STS 10/0,4 NN mreža Marković polje) – građevinski, elektromontažni  (NN mreža, dalekovod 10kV, STS 10/0,4kV).
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „Petrić“ Janja) – NN mreža, elektroinstalacije.
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Dalekovod 10kV i NN mreža Brčko – Maoča) – građevinski, elektromontažni  (NN mreža, dalekovod 10kV).
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (Dalekovod 10kV i NN mreža Brčko – Maoča) – građevinski, elektromontažni  (NN mreža, dalekovod 10kV, STS 10/0,4kV).
 • EURO PETROL d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „EUROPETROL“ Rogatica) – mašinski radovi (instalacije, čelične konstrukcije, sistem za aut.mjerenja nivoa goriva)
 • SUPER PETROL d.o.o. Banja Luka (Naftni terminal „SUPER PETROL“ Drugovići) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati), elektroinstalacije
 • JASKO TREJD d.o.o. Čelić (Benziska stanica „JASKO TREJD“ Čelić) – građevinski, mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje, čelična konstrukcija nastrešnice), elektroinstalacije.
 • VLADA BRČKO DISTRIKTA BRČKO  (NN mreža Brčko – Trnjaci) – građevinski, elektromontažni – NN mreža.
2005.
 • MONACO d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „MONACO“ Bijeljina) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska i stanica za TNG „PETRIĆ“ Janja) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska i stanica za TNG „PETRIĆ“ Bijeljina – Pantelinska) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje, čelične konstrukcije nastrešnice), elektroinstalacije
2006.
 • KOMPANIJA MILOJEVIĆ – GILJE GAS d.o.o. Bijeljina (Skladište teh.gasova i punionica za TNG Sarajevo) – mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • TEREX d.o.o. Sarajevo (Stanica za TNG „TEREX“ Sarajevo) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • MB RADIĆ d.o.o. Brčko (Stanica za TNG „MB RADIĆ“ Brezovo polje) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • EURO PETROL d.o.o. Šamac (Stanica za TNG „EURO PETROL“ Šamac) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „PETRIĆ“ Janja) – mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • PETRIĆ d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „PETRIĆ“ Potočari) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
2007.
 • MONACO d.o.o. Bijeljina (Benziska i stanica za TNG „MONACO“ Dragaljevac) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • AGROTEHNIKA d.o.o. Bijeljina (Benziska i stanica za TNG „AGROTEHNIKA“ Batković – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
2008.
 • INTER ART INTERPRESES d.o.o. Han Pijesak (Stanica za TNG „INTER ART“ Han Pijesak) – građevinski, mašinski radovi (instalacije i oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • SAS d.o.o. Priboj (Benziska i stanica za TNG „SAS“ Ugljevik) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje, čelična konstrukcija nastrešnice), elektroinstalacije.
 • ENERGY BENTZ d.o.o. Brčko (Terminal za TNG „ENERGY BENTZ“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • UNIKOMERC d.o.o. Gradačac (Stanica za TNG „UNIKOMERC“ Gradačac) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • OKTAN PROMET d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „OKTAN PROMET“ Bijeljina) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • OKTAN PROMET d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „OKTAN PROMET“ Rogatica) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • INTEGRAL d.o.o. Banja Luka (Terminal za tečna goriva „INTEGRAL“ Doboj) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • ANTUNOVIĆ d.o.o. Brčko (Stanica za TNG „ANTUNOVIĆ“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • BRAĆA LAZIĆ d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „BRAĆA LAZIĆ“ Bijeljina) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • SAS d.o.o. Priboj (Benziska i stanica za TNG „SAS“ Osmaci) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje, čelična konstrukcija nastrešnice), elektroinstalacije.
 • KARAMUJIĆ d.o.o. Brčko (Stanica za TNG „KARAMUJIĆ“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
2009.
 • MATEHORN d.o.o. Pilica (Stanica za TNG „MATEHORN“ Pilica – mašinski radovi (instalacije, oprema i aparati za točenje), elektroinstalacije.
 • BRAĆA LAZIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica) – mašinski radovi (instalacije i oprema za goriva i TNG)
 • SAS d.o.o. Priboj (Benziska i stanica za TNG „SAS“ Osmaci) – mašinski radovi (instalacije i oprema), aparati za točenje, čelična konstrukcija nastrešnice.
 • NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „NEŠKOVIĆ“ Bijeljina – željeznička stanica) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • NESTRO PETROL d.o.o. Banja Luka (Benziska i stanica za TNG „NESTRO PETROL“ Kotor Varoš) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • NESTRO PETROL d.o.o. Banja Luka (Benziska i stanica za TNG „NESTRO PETROL“ Prijedor) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
2010.
 • UNIKOMERC d.o.o. Gradačac (Terminal za TNG „UNIKOMERC“ Gradačac) – mašinski radovi (instalacije i oprema)
 • NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina (Stanica za TNG „NEŠKOVIĆ“ Bijeljina – željeznička stanica) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • OKTAN PROMET d.o.o. Bijeljina (Benziska i stanica za TNG „OKTAN PROMET“ Janja) – mašinski radovi (instalacije i oprema), aparati za točenje.
 • BRČKO GAS d.o.o. Brčko (Benziska i stanica za TNG „BRČKO GAS“ Brčko)- mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • EURO PLIN d.o.o. Orašje (Terminal za TNG „EURO PLIN“ Orašje) – mašinski  radovi (instalacije i oprema).
2011.
 • NESTRO PETROL d.o.o. Banja Luka (Rebrending 22 benziske stanice „NESTRO PETROL“ BiH) – mašinski radovi (instalacije i oprema).
 • INTER ART INTERPRESES d.o.o. Han Pijesak (Stanica za TNG „INTER ART“ Sokolac) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • SAS d.o.o. Priboj (Benziska i stanica za TNG „SAS“ Doboj) – mašinski radovi (instalacije i oprema), aparati za točenje, čelična konstrukcija nastrešnice.
 • NEŠKOVIĆ d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica „NEŠKOVIĆ“ Srbac) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • NESTRO PETROL d.o.o. Banja Luka (Benziska i stanica za TNG „NESTRO PETROL“ Gradiška) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • NESTRO PETROL d.o.o. Banja Luka (Benziska i stanica za TNG „NESTRO PETROL“ Banja Luka) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • BRČKO GAS d.o.o. Brčko (Benziska i stanica za TNG „BRČKO GAS“ Brod) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • BRČKO GAS d.o.o. Brčko (Benziska i stanica za TNG „BRČKO GAS“ Derventa) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • MEZEX d.o.o. Brčko (Benziska i stanica za TNG „MEZEX“ Brčko) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • BRČKO GAS d.o.o. Brčko (Benziska i stanica za TNG „BRČKO GAS“ Laktaši) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • VIDIĆ PETROL d.o.o. Brod (Benziska i stanica za TNG) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • 4 APRIL d.o.o. Bijeljina (Benziska stanica za TNG „4 April“ Bijeljina) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva.
 • PAVGORD d.o.o. Foča (Benziska i stanica za TNG „PAVGORD“ Foča) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva, isporuka aparata za točenje goriva.
 • JELEN-STAKLORAD d.o.o. Brčko (Benzinska i stanica za TNG, poslovni objekat Brčko) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva, isporuka aparata za točenje goriva, elektroinstalacije.
 • BOBAR AUTOSEMBERIJA – Pale (Benzinska i stanica za TNG, poslovni objekat Pale) – mašinski radovi (instalacije i oprema), sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva, isporuka aparata za točenje goriva, elektroinstalacije.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE I ČELIČNA KONSTRUKCIJA BENZINSKA STANICA „MEZEX“, GORNJI RAHIĆ-BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE, ELEKTRO INSTALACIJE I ČELIČNA KONSTRUKCIJA BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „SAS“, DOBOJ
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „VIDIĆ PETROL“, BOSANKSI BROD
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, BANJA LUKA
 • STANICA ZA TNG „BOBAR AUTOSEMBERIJA“, PALE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA NA POSLOVNO-STAMBENOM OBJEKTU „MARGETIĆ“, BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „4.APRIL“, BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA „CEROL“, BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „PAVGORD“, FOČA
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BOBAR AUTOSEMBERIJA“, PJ BIJELJINA I PJ PALE
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA I SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA NA BS „OKTAN PROMET“, FOČA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „NESTRO PETROL“, PJ GRADIŠKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „NESTRO PETROL“, PJ BANJA LUKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, TOPOLA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „BOBAR AUTOSEMBERIJA“, PJ BIJELJINA
 • ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA NA BS „NEŠKOVIĆ“, KOZARSKA DUBICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA ZAMJENI REZERVOARA ZA TNG NA BS „BRČKO GAS“, PJ DONJI ŽABAR
2012.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „CASTELLINA SRPSKA“, MODRIČA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ MODRIČA
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BRAĆA LAZIĆ“, PJ BIJELJINA-POPOVI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „HERCEGOVINA PLUS“, PJ TREBINJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BRČKO GAS“, PJ DOBOJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BIJELJINA PUT“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ PRNJAVOR
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG I DOGRADNJA REZERVOARA ZA GORIVO I TNG NA BS „MB RADIĆ“, PJ BRČKO
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BRČKO GAS“, PJ DONJI ŽABAR
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „DRINA BENZ“, PJ ZVORNIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE „BELAMIONIX“, PJ BRČKO-CERIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ BIJELJINA 1
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ PUČILE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „BRČKO GAS“, PJ BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NIS PETROL“, PJ TRN 1
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NIS PETROL“, PJ TRN 2
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „MARIUS“, OŠTRA LUKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE „ALENKO KOMERC“, PJ BRATUNC
2013.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „OKTAN PROMET“, PJ SOKOLAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „OKTAN PROMET“, PJ ISTOČNO SARAJEVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „OKTAN PROMET“, PJ MRKONJIĆ GRAD
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BRČKO GAS“, GRADIŠKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS“, PJ LUKAVICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „SAS“, PJ PRIBOJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „DRAGSTES“, PJ CRNJELOVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA „BELAMIONIX“, PJ GRADAČAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NS BS „NEŠKOVIĆ“, PJ DOBOJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NS BS „NEŠKOVIĆ“, PJ DERVENTA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG, NABAVKA I MONTAŽA OPREME, SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZEVOARIMA SA DOGRADNOM PLINSKOG AUTOMATA „KARAMUJIĆ“, BRČKO
 • MAŠINSKE I ELEKTRO INSTALACIJE NA DOGRADNJI TERMINALA ZA TNG „VAMIKS POBJEDA“, MODRIČA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA „DESKO“, SKELANI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ PALE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKA STANICA I STANICA ZA TNG „BRČKO GAS“, PJ PRNJAVOR
2014.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA  NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ SOKOLAC
 • NABAVKA OPREME, ISPORUKA I MONTAŽA SKID JEDINICE „TIM PETROL“, UGLJEVIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „KESO PROMET“, PJ KOZLUK
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „SAS“, PJ OSMACI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ OSIGURANJE“, PJ GRČICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „DRAGSTES“, ŠEPAK
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „SAS“, PJ UGLJEVIK
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „MEPROMEX-MEŠIĆ BENZ“, PJ BROD
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „HERCEGOVINA OIL PLUS“, PJ KOPAČI-GORAŽDE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ ČAĐAVICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ JANJA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI POSLOVNOG KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA „BRACO I SINOVI“, VELIKA OBARSKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „HIFA PETROL“, PJ ILIDŽA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA SISTEMA ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ HAN PIJESAK
 • ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ TUZLA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ ŠEPAK
2015.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ LOPARE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG, NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA „BELAMIONIX“, PJ SREBRENIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BRAĆA LAZIĆ“, PJ ČAĐAVICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „KARAMUJIĆ“, PJ BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA OBJEKTU AUTOSALON „BRČKO GAS“, PJ BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ BRČKO-BRODUŠA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA OBJEKTU „M&V GROUP“, PJ ORAOVAC-ZVORNIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „HIFA PETROL“, PJ TUZLA-MILADIJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ PALE-BULOZI KAO I NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ DOBOJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „INTERGAJ“, PJ UGLJEVIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „DRAGSTES“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ MOKRO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ ŠIĆKI BROD-TUZLA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „SAS“, PJ ISTOČNO SARAJEVO-VOJKOVIĆI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ BRATUNAC
2016.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „AGROTEHNIKA“, PJ TRNJACI
 • NABAVKA I ISPORUKA PUMPNIH AUTOMATA, OPREME ZA AUTOMATSKO MJERENJE NIVOA GORIVA U REZERVOARIMA, IZVOĐENJE MAŠINSKIH INSTALACIJA NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „INTERGAJ“, PJ BIJELJINA-PAVLOVIĆA PUT
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ POPOVI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ BLAŽEVAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ ŠEPAK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „SAS“, PJ UVAC
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BOR PETROL“, PJ KOTOR VAROŠ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ LJELJENČA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „EURO PETROL G.P.“, PJ UVAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „ANTUNOVIĆ AGS“, PJ DUSINE KAO I NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „KESO PROMET“, PJ LUKAVICA-NOVO SARAJEVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „AGROTEHNIKA“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „UNIKOMERC“, PJ GRADAČAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „BSP OIL“, PJ MOSTAR
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ TREBINJE 1
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ BRANJEVO
2017.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ ROĆEVIĆ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ TREBINJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „KRSTIĆ-Ž“, VELIKA OBARSKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „POLO“, PJ TOJSIĆI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ GACKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ VRACA-TREBEVIĆ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ TEŠANJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NANE KOMPANI“, PJ „NK-OIL“ SARAJEVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ DOBOJ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „HOLDINA“, PJ B.BROD
2018.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ TINJA-POTPEĆ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP OIL“, PJ IVANICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP DRAGSTES“, PJ POPOVI
 • ZAMJENA JEDNOPLAŠNIH REZERVOARA DVOPLAŠNIM REZERVOARIMA NA „NESTRO PETROL“, BS SREBRENICA, BS PODROMANIJA I BS RUDO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „MAGUS“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BP PETRIĆ“, PJ RAČA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, SUVO POLJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ SUVO POLJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „MD BUKVIĆ“, BRČKO-GREDICE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „NESTRO PETROL“, PJ LJUBINJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG NA BS „STEVIĆ-SEMBERIJA“, PJ VELIKA OBARSKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ TESLIĆ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ KRUPA NA UNI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA ZA „EUROMONT“ d.o.o. BANJA LUKA NA OBJEKTIMA „KRAJINA PETROL“ A.D. BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ ISTOČNO SARAJEVO 3
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „KESO PROMET“, PJ TRŠIĆ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NOVOPROM“, MODRIČA
2019.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „CEROL“, PJ ŠAMAC

 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „SAS“, PJ ZVORNIK
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „SAS“, PJ ZVORNIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „O.F. COMPANY“, PJ ZVORNIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „CSP“, PJ DVOROVI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „MDI COMPANY“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „INTERGAJ“, PJ UGLJEVIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „HOLDINA“, PJ DERVENTA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „ROX“, PJ ŠAMAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ BIHAĆ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ BIHAĆ
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ ROGATICA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „BRAĆA LAZIĆ“, PJ DVOROVI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „BP OIL“, PJ HALILOVIĆI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ CRNJELOVO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „BIJELJINA PUT“, PJ BIJELJINA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „TIM PETROL“, PJ UGLJEVIČKA OBRIJEŽ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA ZA „EUROMONT“ d.o.o. BANJA LUKA NA OBJEKTIMA „KRAJINA PETROL“ A.D. BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „STEVIĆ SEMBERIJA“, VELIKA OBARSKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „AGROTEHNIKA“, PJ BRČKO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „ROX“, PJ ORAŠJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ ROGATICA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „MAGUS“, PJ TREBINJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ BIJELJINA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „CSP“, PJ ŠEPAK
2020.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ ŠAMAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „KARAMUJIĆ PETROL“, PJ BUKVIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „COTEX“, PJ SREBRENIK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BRČKO GAS“, PJ BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „KARAMUJIĆ PETROL“, PJ BRKA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NEŠKOVIĆ“, PJ CRNJELOVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „NESTRO PETROL“, PJ VUJINOVIĆI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ VUJINOVIĆI
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ BRČKO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ SOKOLAC
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ ŠEPAK
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „SUPER PETROL“, BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „DARKO KOMERC“, KOSJEROVO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „MAGUS“, PJ TREBINJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BSP OIL“, PJ BRIJEŠĆE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „DARKO KOMERC“, KOSJEROVO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ GORNJI RAHIĆ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „CSP“, PJ HASE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA, KAO I APARATA ZA DUVANJE GUMA NA BS „NES“, PJ BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ SRBAC
2021.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „EOL PETROL“, PJ SARAJEVO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BELAMIONIX“, PJ BIHAĆ
 • NABAVKA OPREME I DOGRANJA REZERVOARA ZA TNG NA OBJEKTU „EURO PLIN“, TERMINAL ORAŠJE
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „MAGUS“, PJ ŠEPAK
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „BRAĆA LAZIĆ“, PJ POPOVI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „HERCEGOVINA OIL PLUS“, PJ TREBINJE I PJ GACKO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ FOČA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ TREBINJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „COTEX“, PJ SREBRENIK
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BELAMIONIX“, PJ BIHAĆ
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA OBJEKTU „DUKAT“, BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA ZA „EUROMONT“ D.O.O. BANJA LUKA NA OBJEKTIMA „KRAJINA PETROL“ A.D. BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „BRAĆA LAZIĆ“, PJ POPOVI
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „BRAĆA LAZIĆ“, PJ ČAĐAVICA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ RUDO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ PELAGIĆEVO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ KOSTAJNICA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „MGM“, BUGOJNO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „DESKO“, PJ SKELANI
2022.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI SUŠARE ZA SUŠENJE ŽITARICA SA STANICOM ZA KOMPRIMOVANI PRIRODNI GAS U OKVIRU FIRME „ŽITOPROMET“, BIJELJINA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME ZA ADITIVIRANJE NA OBJEKTU „ANTUNOVIĆ AGS“, TERMINAL BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI STANICE ZA TNG „RONDEX CO“, ŠAMAC
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „TREND“, ZVORNIK
 • IZRADA NADSTREŠNICE „ALFI“, BIJELJINA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „BELAMIONIX“, PJ ŠIJE, KAO I NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „HIFA OIL“, PJ DOBRINJA
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE „NESTRO PETROL“, PJ TREBINJE 2
 • ZAMJENA JEDNOPLAŠNIH REZERVOARA DVOPLAŠNIM REZERVOARIMA, KAO I IZRADA MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA GORIVO NA BS „NESTRO PETROL“, PJ BUSOVAČA, PJ PELAGIĆEVO I PJ BROD
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA ZA „EUROMONT“ D.O.O. BANJA LUKA NA OBJEKTIMA „KRAJINA PETROL“ A.D. BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NA BS „NADA“, PJ DERVENTA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ BANJA LUKA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NEŠKOVIĆ“, PJ FOČA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ TREBINJE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA, KAO I BAŽDARENJE OPREME I REZERVOARA NA BS „PAVGORD CG“, PODGORICA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BRAĆA LAZIĆ“, PJ UGLJEVIK
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA OBJEKTU „POLET KOMERC“, DERVENTA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA BS „KOJO KOMERC“, PJ MODRIČA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANOG PUMPNOG AUTOMATA NA OBJEKTU „DMM WOOD“, BIJELJINA
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NA BS „ANTUNOVIĆ AGS“, PJ ŠAMAC
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNOG AUTOMATA NA BS „NGV“, BRČKO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA OBJEKTU „RUDNIK I TERMOELEKTRANA“, UGLJEVIK
2023.
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „HAS COMERC“, BRČKO
 • MAŠINSKE INSTALACIJE NA IZGRADNJI BENZINSKE STANICE I STANICE ZA TNG „TEHNOMONT PETROL“, PJ PELAGIĆEVO
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA PUMPNIH AUTOMATA NA BS „NESTRO PETROL“, PJ BUDŽAK I PJ ČAJNIČE
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA 19 PUMPNIH AUTOMATA NA BS „G-PETROL“
 • SANACIJA ULAZNIH/IZLAZNIH SLIVNIH REŠETKI NA OBJEKTIMA BS „G-PETROL“, PJ TRNJACI, PJ POPOVI-TERMINAL, PJ BRČKO, PJ ŠAMAC I PJ DOBOJ
 • REKONSTRUKCIJA I REBRENDIRANJE BS „G-PETROL“, PJ ŠEPAK
 • ZAMJENA JEDNOPLAŠNIH REZERVOARA DVOPLAŠNIM REZERVOARIMA, KAO I IZRADA MAŠINSKIH INSTALACIJA ZA GORIVO NA BS „NESTRO PETROL“, PJ PALE I PJ MODRIČA
 • NABAVKA, ISPORUKA I POVEZIVANJE OPREME ZA ISTAKANJE NA NAFTNOM TERMINALU „MBM TRANS“ D.O.O. KOVIN
 • IZVOĐENJE RADOVA „LAKI REBRENDING“ NA BS „NESTRO PETROL“, PJ KARAKAJ, PJ LJUBOGOŠTA 1, PJ LJUBOGOŠTA 2, PJ DVOROVI, PJ BIJELJINA, PJ DOBOJ 1, PJ DOBOJ 2, PJ BOJIĆA HAN
 • NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA REPARIRANIH PUMPNIH AUTOMATA NA BS „BEG-OIL“, PJ GORNJI RAHIĆ