O nama

Sertifikovani za kvalitet i bezbjednost u industriji nafte

Tehnomont d.o.o. preduzeće za projektovanje, proizvodnju, montažu, usluge i servisiranje, osnovano je 1997.godine u Brčkom sa tri zaposlena radnika. Naši prvi ugovoreni poslovi bili su vezani za rekonstrukcije sistema grijanja u školskim i trgovačkim objektima, uz ostale sitne poslove servisiranja.

Sa jasno definisanim ciljem, naša firma postaje prepoznatljiva vezano za poslove izgradnje, mašinskih i elektromontažnih radova.

Danas za Tehnomont d.o.o. Brčko Distrikt možemo sa ponosom istaći, da smo izrasli u jaku firmu koja zapošljava 32 radnika.

Stručna sprema

Stručna sprema naših radnika omogućava nam da realizujemo poslove kao što je: izgradnja objekata, izrada i montaža čeličnih konstrukcija, projektovanje i ugradnja mašinskih instalacija, ispitivanje elektroenergetskih instalacija i objekata naponskog nivoa do 35kV, ugradnja opreme za automatsko mjerenje nivoa goriva u rezervoarima, servisiranje i održavanje opreme na naftnim terminalima i benzinskim pumpama, proizvodnja spojne opreme od AL za cjevovode.

Kvalitetni projekti,
pouzdane usluge

Usluga na koju se možete osloniti

Posjedujemo potrebna ovlaštenja za sve poslove koje obavljamo. Sertifikovani smo za baždarenje benzinskih pumpi, naftnih terminala i instalacija za tečni naftni plin.

Ovlašteni smo za volumetrijsko baždarenje položenih cilindričnih rezervoara na benzinskim pumpama i plinskim instalacijama.

Napominjemo da za sve poslove koje obavljamo posjedujemo vlastitu opremu.